Samenwerking

Samenwerkingsverbanden

Plexus Uithoorn werkt samen of heeft korte lijnen met verschillende instanties. Voor ons is bij al deze samenwerkverbanden het belangrijkste ijkpunt dat jij er beter van kan worden. Daarom wisselen wij soms. Wij houden goed in de gaten of de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste persoon wordt gegeven.