Samenwerking

Samenwerkingsverbanden

Plexus Uithoorn werkt samen of heeft korte lijnen met verschillende instanties. Voor ons is bij al deze samenwerkverbanden het belangrijkste ijkpunt dat u er beter van kan worden. Daarom wisselen wij soms. Wij houden goed in de gaten of de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste persoon wordt gegeven.