plexus-20

Algemene voorwaarden

Gedrags- en beroepsregels

De gedrags- en beroepsregels van het Keurmerk Fysiotherapie en het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) zijn onderdeel van de behandelovereenkomst die wij met onze patiënten hebben.

 

BSN verplicht
Het gebruik van het BSN (Burgerservicenummer) in de zorg is verplicht. Iedereen in Nederland heeft een BSN. Erkende zorgverleners zijn nl. verplicht het BSN van hun patiënten vast te leggen in hun administratie. Ook moeten zorgaanbieders en zorgverzekeraars het nummer gebruiken als ze gegevens over patiënten uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).

Het BSN in de zorg wordt gebruikt om:

 • fouten te voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens;
 • eenvoudiger te declareren bij de zorgverzekering;
 • persoonsverwisseling te voorkomen;
 • betere bescherming te bieden tegen identiteitsfraude.

 

Betalingsvoorwaarden

 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt en Plexus Uithoorn. Deze gelden vanaf de eerste afspraak. Mocht u het niet eens zijn met onze voorwaarden dan dient u dit direct bij aanvang van de eerste behandeling te melden en anders zo snel mogelijk.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij je in rekening worden gebracht.
 • Mocht je een factuur krijgen over een of meerdere behandelingen bij ons dien je deze binnen veertien dagen te betalen.
 • Bij het niet kunnen incasseren van een factuur staat het Plexus Uithoorn vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
 • Sinds 2008 (Prestatiebeschrijvingbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)) moeten wij en andere zorgverleners, in opdracht van de verzekeringsmaatschappijen, de nota’s betreffende de behandeling die je niet bent nagekomen als particuliere nota indienen. Deze worden niet meer vergoed door de verzekeringsmaatschappijen.

 

Klachtenregeling Intern
Plexus Uithoorn streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten op de wensen en verwachtingen van de patiënt. Toch kan het gebeuren dat patiënten niet tevreden zijn met hetgeen zij gekregen hebben. Iedere uiting van ontevredenheid of tekortkomingen van de organisatie zien wij als klacht en een mogelijkheid tot verbetering van ons product of dienst. Plexus Uithoorn heeft hiervoor een eigen protocol inclusief een incident/klachten formulier. Ook is een van de maten benoemt tot kwaliteitsmedewerker tot wiens taken het ontvangen en afhandelen van incidenten en klachten behoort.

Je kunt je klacht op verschillende manieren indienen. Via je behandelaar, per mail of via de diverse contact mogelijkheden van deze site.

 

Klachtenregeling Extern
Plexus Uithoorn is aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie, een kwaliteitsregister voor top-praktijken. Het Keurmerk heeft ook een klachtenregeling. Mocht je je niet voldoende gehoord voelen via onze interne klachtenregeling of vind je de klacht te groot om deze door Plexus Uithoorn zelf te laten afhandelen, dan kun je altijd bij het Keurmerk terecht. https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient/klachtenregeling/

 

Aanmelding
Je kunt je op twee manieren aanmelden; op eigen initiatief of op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist. Als je je op eigen initiatief aanmeldt (DTF), stellen wij met jouw goedkeuring je (huis)arts en/of specialist hiervan op de hoogte.

Je dient zelf goed op te letten hoe je bent verzekerd. En wat de eventuele voorwaarden zijn die je zorgverzekeraar stelt ten aanzien van de vergoeding van je aandoening. Natuurlijk kun je je behandelaar hierbij om hulp of advies vragen. Ook kun je je behandelaar vragen bepaalde zaken voor je uit te zoeken. Maar de verantwoordelijkheid van de mate van verzekerd zijn, ligt altijd bij de patiënt. Mocht je zorgverzekeraar de kosten niet dekken dan ontvang je een factuur betreffende de gegeven behandelingen en eventueel afgenomen producten. Deze factuur dient binnen veertien dagen te zijn voldaan. Kijk verder naar onze betalingsvoorwaarden eerder in dit artikel.

De tarieven voor de behandelingen kun je vinden in elke behandelkamer en onderstaand. De eventuele kosten van bepaalde producten (tape bijvoorbeeld) dien je vooraf met je behandelaar te bespreken.

Plexus Uithoorn heeft een overeenkomst met alle zorgverzekeraars in Nederland. Bij de verzekeraars die onderscheid maken tussen de verschillende fysiotherapie praktijken op basis van kwaliteit, heeft Plexus Uithoorn altijd de hoogste overeenkomst.

Voor behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar hanteert Plexus Uithoorn onderstaande tarieven:

 

 • Zitting fysiotherapie / sportfysiotherapie €   38,00
 • Zitting manuele therapie €   49,50
 • Eenmalig consult fysiotherapie €   57,00
 • Screening, intake en onderzoek fysiotherapie €   56,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing €   52,00
 • Zitting oefentherapie €   38,00
 • Screening, intake en onderzoek oefentherapie €   56,00
 • Verslag op verzoek van derden €   75,00
 • Toeslag behandeling aan huis €   12,50
 • Weekend- en feestdagen toeslag t.b.
 • Tarief voor niet nagekomen afspraak 100%

 

Behandeling door collega
Het kan soms voorkomen dat je door iemand anders wordt behandeld dan je vaste therapeut. Hier kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen, zoals ziekte, vakantie, scholing. Natuurlijk is het onze plicht ervoor te zorgen dat dit zo weinig mogelijk voorkomt.

Eigen handdoek
Wij vragen onze patiënten om hun eigen (bad)handdoek mee te nemen voor op de behandeltafel.

Bereikbaarheid
Plexus Uithoorn is voor al uw administratieve vragen telefonisch bereikbaar (0297-532749) op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 15.00. Ook kun je je vraag of terugbel verzoek altijd per mail naar ons sturen (marion@plexusuithoorn.nl).

Voor het maken van een afspraak of een medische vraag kun je op verschillende manieren bij ons terecht. Telefonisch contact opnemen (op momenten dat de administratief medewerkster niet aanwezig is, kunnen de behandelaars niet altijd de telefoon opnemen; spreek dan de voicemail in!), binnenlopen en even wachten in de wachtkamer, per mail of middels de chatfunctie elders op deze site.

Ten slotte
Mocht je vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet die te uiten. Een van onze medewerkers staat je graag te woord en wij zullen er alles aan doen je behandeling bij Plexus Uithoorn zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

  

Nog een aantal Do´s en Don´ts

 • Toon respect voor elkaar en voor elkaars spullen.
 • Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek en schone sportschoenen tijdens de training in de zaal verplicht.
 • De tassen dien je in de kleed- of behandelkamers achter te laten of gebruik te maken van lockers. Tassen mogen niet meegenomen worden naar de trainingsruimten.
 • Het gebruik van de lockers en het achterlaten van je spullen is geheel op eigen risico.
 • Het meenemen van dranken in de zalen is alleen toegestaan in een afsluitbare bidon of fles (geen glas).
 • Bellen is in de trainingsruimten niet toegestaan; in het geval van oproepdienst of andere redenen van urgentie kun je een medewerker inlichten en overleggen hoe dit het beste te ondervangen.
 • Het dragen van (hangende) sieraden wordt voor je eigen veiligheid afgeraden.
 • Gebruik apparaten alleen daar waar zij voor bedoeld zijn. En alleen als je de benodigde instructies/handleiding voor het betreffende apparaat hebt ontvangen. Ook dit is voor je eigen veiligheid.
 • Wangedrag wordt niet getolereerd. Onze medewerkers hebben de bevoegdheid om je hierop aan te spreken en desnoods de behandeling te onderbreken. Je dient daarop ons centrum te verlaten. Je behandelaar en/of onze kwaliteitsmedewerker zullen dan later contact met je opnemen om het een en ander te bespreken. Plexus Uithoorn kan je eventueel voorlopig de toegang tot onze centra ontzeggen.
 • Voor je eigen veiligheid en hygiëne is het nuttigen van kauwgom of andere etenswaren niet toegestaan in de trainingsruimten en kleedruimtes.
 • Alleen medewerkers van Plexus Uithoorn zijn bevoegd om de geluids-, klimaat-, alarm en verlichtingsinstallaties te bedienen; dit geldt ook voor het openen of sluiten van ramen.
 • Je dient altijd de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 • Cameratoezicht kan worden gebruikt in bepaalde ruimtes en wordt alleen ter monitoring gebruikt uit veiligheidsoverwegingen. Cameragebruik in de kleedkamers of doucheruimtes is niet toegestaan. Cameragebruik in de behandelkamers is alleen toegestaan na wederzijdse gegeven toestemming. Mochten de betreffende beelden ter inzage aan derden worden gegeven dan dient hier vooraf schriftelijk toestemming voor afgegeven te zijn.