plexus-20

Algemene voorwaarden

 

De gedrags- en beroepsregels van het Keurmerk Fysiotherapie en het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de behandelovereenkomst die wij met onze patiënten  hebben.

 

BSN verplicht
Het gebruik van het BSN-nummer (burgerservicenummer) in de zorg is verplicht. Iedereen in Nederland heeft een BSN.

 

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en Plexus Uithoorn. Deze gelden vanaf de eerste afspraak. Mocht u het niet eens zijn met onze voorwaarden dan dient u dient direct bij aanvang van uw eerst behandeling te melden en anders zo snel mogelijk.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u in rekening worden gebracht.
 • Mocht u een factuur krijgen over een of meerdere behandelingen bij ons dient u deze binnen veertien dagen te betalen.
 • Bij het niet kunnen incasseren van een factuur staat het Plexus Uithoorn vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
 • Sinds 2008 (Prestatiebeschrijvingbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)) moeten wij en andere zorgverleners, in opdracht van de verzekeringsmaatschappijen, de nota’s betreffende de behandeling die u niet bent nagekomen bij u indienen. Deze worden niet meer vergoed door uw verzekeringsmaatschappij.

 

Klachtenregeling Intern
Plexus Uithoorn streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten op de wensen en verwachtingen van de klant. Toch kan het gebeuren dat patiënten/cliënten niet tevreden zijn met hetgeen zij gekregen hebben. Iedere uiting van ontevredenheid of tekortkomingen van de organisatie zien wij als klacht en een mogelijkheid tot verbetering van ons product of dienst. Plexus Uithoorn heeft hiervoor een eigen protocol inclusief een incident/klachten formulier. Ook is een van de maten benoemt tot kwaliteitsmedewerker waaronder het ontvangen en afhandelen van incidenten en klachten behoort.

U kunt u klacht op verschillende manieren indienen. Via uw behandelaar, via onze mail of via de diverse contact mogelijkheden van deze site.

 

Klachtenregeling Extern
Plexus Uithoorn is aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie. Een kwaliteitsregister voor top-praktijken. Het Keurmerk heeft ook een klachtenregeling. Mocht u zich niet voldoende gehoord voelen via onze interne klachtenregeling of vind u de klacht te groot om deze door Plexus Uithoorn zelf te laten afhandelen kunt u altijd bij het Keurmerk terecht. https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient/klachtenregeling/

 

Aanmelding
U kunt zich op twee manieren aanmelden; op eigen initiatief of op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist. Als u zich op eigen initiatief aanmeldt (DTF), stellen wij met uw goedkeuring uw (huis)arts en/of specialist hiervan op de hoogte. U dient zelf goed op te letten hoe u bent verzekerd. En wat de eventuele voorwaarden zijn die uw zorgverzekeraar stelt ten aanzien van de vergoeding van uw aandoening. Natuurlijk kunt u behandelaar u hier bij om hulp of advies vragen. Ook kunt u uw behandelaar vragen bepaalde zaken voor u uit te zoeken. Maar de verantwoordelijkheid van de mate van verzekerd zijn ligt altijd bij de patiënt. Mocht uw zorgverzekeraar de kosten niet dekken dan ontvangt u een factuur betreffende de gegeven behandelingen en eventueel afgenomen producten.

De kosten betreffende de behandelingen kunt u vinden in elke behandelkamer en hier verderop. De eventuele kosten van bepaalde producten (tape bijvoorbeeld) dient u en uw behandelaar vooraf onderling te bespreken.

Deze factuur dient binnen veertien dagen te zijn voldaan. Kijk verder naar onze betalingsvoorwaarden eerder in dit artikel.

Plexus Uithoorn is heeft een overeenkomst met alle zorgverzekeraars in Nederland. Bij de verzekeraars die onderscheid maken tussen de verschillende praktijken fysiotherapie, onderscheid op basis van kwaliteit, heeft Plexus Uithoorn altijd de hoogste overeenkomst.

Kosten behandelingen etc. [HIER NOG VERMELDEN]

Behandeling door collega
Het kan soms voorkomen dat u door iemand anders wordt behandeld dan uw vaste therapeut. Hier kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen. Natuurlijk is het onze plicht ervoor te zorgen dat dit zo weinig mogelijk voorkomt.

Eigen handdoek
Wij stellen het op prijs dat u uw eigen handdoek meebrengt.

Bereikbaarheid
Plexus Uithoorn is voor al uw administratieve vragen telefonisch bereikbaar (0297-532749) op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 14.00. Ook kunt u uw vraag of terugbel verzoek altijd per mail naar ons sturen (marion@plexusuithoorn.nl).

Voor het maken van een afspraak of een medische vraag kunt u op verschillende manieren bij ons terecht. Binnenlopen en even wachten in de wachtkamer, bellen (maar de behandelaars kunnen de telefoon niet altijd opnemen, onze voicemail inspreken of via de mail of de chatfunctie elders op deze site. Omgang cliënten gegevens

Zie ‘Privacy’  op deze site.

Ten slotte
Mocht u vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet die te uiten. Een van onze medewerkers staat u graag te woord en wij zullen er alles aan doen uw behandeling bij Plexus Uithoorn zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Nog een aantal Do´s en Don´ts

 • Toon respect voor elkaar en voor elkaars spullen.
 • Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek en schone sportschoenen tijdens de training verplicht.
 • De tassen dient u in de kleed- of behandelkamers achter te laten of gebruik te maken van lockers. Tassen mogen niet meegenomen worden naar de trainingsruimten.
 • Het gebruik van de lockers en het achterlaten van uw spullen is geheel op eigen risico.
 • Het meenemen van dranken in de zalen is alleen toegestaan in een afsluitbare bidon of fles (geen glas).
 • Bellen is in de trainingsruimten niet toegestaan, in het geval van oproepdienst of andere redenen van urgentie kunt u een medewerker inlichten en overleggen hoe dit het beste te ondervangen.
 • Het dragen van (hangende) sieraden wordt voor uw eigen veiligheid afgeraden.
 • Gebruik apparaten alleen daar waar zij voor bedoeld zijn. En alleen als u de benodigde instructies / handleiding voor het betreffende apparaat heeft ontvangen. Ook dit is voor uw eigen veiligheid.
 • Wangedrag wordt niet getolereerd. Onze medewerkers hebben de bevoegdheid om u hierop aan te spreken en desnoods de behandeling te onderbreken. U dient daarop ons centrum te verlaten. Uw behandelaar en/of onze kwaliteitsmedewerker zullen dan later contact met u opnemen om het een en ander te bespreken. Plexus Uithoorn kan u eventueel voorlopig de toegang tot onze centra ontzeggen.
 • Voor uw veiligheid en hygiëne is het nuttigen van kauwgom of andere etenswaren niet toegestaan in de trainingsruimten en kleedruimtes.
 • Alleen medewerkers van Plexus Uithoorn zijn bevoegd om de geluids-, klimaat-, alarm en verlichtingsinstallaties te bedienen, dit geld ook voor het openen of sluiten van ramen.
 • U dient altijd de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 • Cameratoezicht kan worden gebruikt in bepaalde ruimtes en alleen ter monitoring gebruikt uit veiligheidsoverwegingen. Cameragebruik in de kleedkamers of doucheruimtes is niet toegestaan. Cameragebruik in de behandelkamers is alleen toegestaan na wederzijdse gegeven toestemming. Mocht de betreffende beelden ter inzage aan derden worden gegeven dan dient hier vooraf schriftelijk toestemming voor afgegeven te zijn.